FPNTDK00M-4PocketShirtPoncho-01 | 4 POCKET SHIRT PONCHO IN DARK KHAKI