FPNTDK00M-4PocketShirtPoncho-02 | 4 POCKET SHIRT PONCHO IN DARK KHAKI