FPNTDK00M-4PocketShirtPoncho-03 | 4 POCKET SHIRT PONCHO IN DARK KHAKI