FPNTDK00M-4PocketShirtPoncho-04 | 4 POCKET SHIRT PONCHO IN DARK KHAKI