STNTAG01-SlouchyToteInArmyGreenNylonTwill-01 | SLOUCHY TOTE IN DARK KHAKI NYLON TWILL