STNTAG01-SlouchyToteInArmyGreenNylonTwill-04 | SLOUCHY TOTE IN DARK KHAKI NYLON TWILL