VNCDGM01-NedVestInGreyMoss-04 | ‘NED’ VEST IN GREY MOSS