STNTAG01-SlouchyToteInArmyGreenNylonTwill-02 | SLOUCHY TOTE IN DARK KHAKI NYLON TWILL